Friday, 8 June 2012

Badan Perundangan

BADAN PERUNDANGAN PERSEKUTUAN PARLIMEN

=Pengenalan
- badan perundangan persekutuan ialah parlimen
- parlimen merupakan badan yg berkuasa untuk gubal dan lulus u negara
- komponen parlimen – YDA , Dewan Rakyat dan Dewan Negara

= keistimewaan parlimen
- apa-apa prosiding dalam parlimen tidak boleh dipersoalkan dalam mahkamah
- ahli p tidak boleh didakwa di mahkamah atas apa-apa yg dikatakan dan pengundian yg dibuatnya dalam parlimen
- ahli parlimen tidak boleh mempersoalkan perkara sensitif di bawah akta hasutan iaitu hak istimewa orang Melayu / kewarganegaraan / bahasa kebangsaan / kedaulatan raja-raja Melayu 

=YDA
- sebahagian drpd parlimen
- tidak mengambil bahagian dalam persidangan DR atau DN
- bertitah dalam pembukaan rasmi penggal parlimen
- memanggil persidangan parlimen / menangguhkan penggal p mengikut perlembagaan
- membubabarkan parlimen 
- memperkenankan – akta baru / pindaan akta lama / pindaan perlembagaan / rang u-u kewangan

= dewan rakyat
- keanggotaan – 222 ahli yg dipili melalui pr umum / dipanggil ahli parlimen / boleh terdiri daripada anggota sesebuah parti atau bebas
- hanya ahli sahaja yg boleh menjadi PM
- bidang kuasa 
- membahaskan hal dan masalah rakyat
- menyemak dan membahas dasar kerajaan
- menggubal dan meluluskan undang-undang persekutuan
- mempunyai kuasa pemutus dalam rang u kewangan
- speaker 
- boleh merupakan ahli DR / bukan ahli
- dipilih oleh DR / diperkenankan oleh YDA
- dibantu oleh 2 orang timbalan
- tugas – pengerusi persidangan / menjaga tatatertib anggota / kenakan tindakan disiplin kepada ahli tak berdisiplin / jurucakap DR / memaklumkan kekosongan kerusi kepada SPR
- setiausaha
- dilantik oleh YDA atas nasihat PM
- menguruskan pentadbiran DR/ menyediakan penyata rasmi DR @ hansard
- beliau hanya boleh dipecat oleh YDA melalui tribunal
- cukup korum – 26


=DEWAN NEGARA
- mengandungi 70 ahli
- ahli – dipilih/ lantik
- ahli dipanggil senator
- DUN setiap negeri akan memilih 2 ahli DUN untuk jadi senator – jumlah 26 orang
- YDA lantik 2 orang bagi WP KL , 1 WP Labuah .1 WP Putrajaya dan 40 orang drpd seluruh negara ( mengikut nasihat PM – 44 orang )
- Senator lantikan YDA biasanya – banyak berjasa / cemerlang dalam perkhidmatan awam /wakil bidang profesional / wakili kaum minoriti 
- Berumur lebih 30 tahun
- Tempoh perkhidmatan – 3 tahun / maksimum 2 penggal @ 6 tahun
- Bidang kuasa – bahas hal rakyat / bincang dasar kerajaan / bahas , tangguh rang undang-undang , pindaan akta atau pindaan perlembagaan
- Speaker – lantikan / kuasa/ bidang tugas sama dengan speaker DR

Ketua pentadbiran parlimen
- jawatan baru diwujudkan oleh kabinet pada tahun 2005
- tugas – meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian kerajaan dan menerima arahan kabinet membabitkan urusan parlimen secara terus
- ketua pentdbiran dilantik oleh YDA atas nasihat PM


saraan ahli parlimen – kumpulan wang yg disatukan

hilang kelayakan sebagai ahli DR dan DN
- didapati tidak sempurna akal
- bankrap/ belum dilepaskan
- tak hantar penyata perbelanjaan pilihan raya
- memegang jawatan berpendapatan
- disabitkan dengan kesalahan – penjara lebih satu tahun / denda lebih RM 2000
- sengaja mendapat kewarganegaraan asing

pembubaran parlimen
- jangka hayat parlimen ialah 5 tahun
- dikira dari tarikh persidangan pertama
- boleh dibubarkan lebih awal oleh YDA atas nasihat PM
- kalau parlimen bubar DR bubar , DN terus berfungsi
- hendaklah dibuat pr – dalam masa 60 hari
- persidangan parlimen seterusnya mesti dibuat dalam masa 120 hari pembubarannya PERSIDANGAN PARLIMEN

- Agenda awal persdiangan parlimen ialah
i. rancang takwim bagi DR
ii. pembahagian tempoh / 5 penggal – setiap penggal 1 tahun
iii. dalam setiap penggal ada 2 atau 3 kali persidangan
iv. jarak masa antara dua persidangan tidak boleh melebihi enam bulan atau 180 hari
v. melantik speaker
vi. angkat sumpah
vii. lantik ketua pembangkang
viii. titah ucapan diraja
ix. ucapan terima kasih
x. persidangan bermula

 fungsi parlimen
- menggubal dan meluluskan u persekutuan
- pinda u persekutuan sedia ada / u persekutuan
- semak dan bahas dasar kerajaan
- luluskan perbelanjaan kerajaan dan hasil cukai baru
- forum kritikan dan fokus pendapat awam tentang perkara nasional

 jawatankuasa parlimen
- penubuhan 5 jk – pemilihan / peraturan tetap / dewan / hak ahli dan akaun awam
- kesemua jk ada dalam DR , di DN ada 4 sahaja kecuali jk akaun awam
- kalau ada keperluan diwujudkan jk adhoc/sementara di kedua-dua dewanjenis undang-undang di parlimen
1. rang u awam / kerajaan
- melibatkan keseluruhan u yg berhubung dengan dasar awam , negara dan rakyat
- dibentangkan oleh menteri yg mewakili pihak kerajaan
2. r u persendirian
- melibatkan orang atau kumpulan orang , pertubuhan , perasatuan atau perbadanan tertentu sahaja
- bercorak tempatan atau persendirian
3. r u ahli persendirian
- dibentangkan oleh ahli DR selain menteri atau timbalan menteri
- boleh meliputi seluruh negara atau pihak tertentu sahaja
4. r u hibrid
- u campuran yg dibentangkan oleh menteri/ ahli DR yg menyentuh kepentingan tertentu


prosedur penggubalan undang-undang dalam parlimen

1 Rang undang-undang didraf oleh menteri 
2 Rang undang-undang disediakan oleh Jabatan Peguam Negara 
3 Kelulusan kabinet 
4 Bacaan pertama - Peringkat ini merupakan satu formaliti
Menteri yg berkenaan atau speaker atau pembentang r u membaca tajuk sahaja
Tiada sebarang perbahasan tentang r u itu pada peringkat ini
5 Bacaan kedua - Peringkat paling penting
R u dibahaskan dengan mendalam dan menyeluruh dalam DR dan DN
Menteri yg bertanggungjawab perlu menjawab pertanyaan berkaitan dengan r u itu
Undian – tolak / terima dibuat di DR
Setuju – diserahkan kepada jawatankuasa
6 Peringkat jawatankuasa Ada jawatankuasa khas
R u dibahaskan dengan lebih terperinci
Jk berhak mengubahsuai / meminda 
7 Bacaan ketiga Dibahaskan di DR jika perlu
Undian dibuat untuk kelulusan
8 R u diperkenan oleh YDA R u dipersembahkan kepada YDA
YDA mesti memperkenan r u dalam masa 30 hari
9 R u dimasukkan dalam warta kerajaan Diwartakan dalam warta kerajaan
Ia dicetak lalu dimasukkan dalam warta kerajaan
Boleh dikuatkasakan kerana telah menjadi u
Satu salinan dipaparkan di parlimenPINDAAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Dalam 4 kaedah

Kaedah 1
- sokongan majoriti 2/3 ahli majlis parlimen dan perkenan MRR
- isu – kedudukan istimewa orang Melayu / bumiputera Sabah dan Sarawak
- kepentingan sah kaum lain
- hak dan kedaulatan raja
- tugas dan kuasa MRR
- hal ehwal Islam
- kedudukan bahasa kebangsaan
- kewarganegaraan
- keistimewaan parlimen
- pengubahan sempadan antara negeri di Semenanjung Malaysia
Kaedah 2
- sokongan majoriti 2/3 di majlis parlimen dan persetujuan YD ng Sabah dan sarawak
- isu – hak warga S & S untuk menjadi warganegara Malaysia
- pelantikan hakim dan kuasa Mahkamah Tinggi
- soal agama , bahasa dan keistimewaan bumiputera
- kuasa perundangan negeri di negeri ini
- hak kesamarataan penduduk di negeri ini
Kaedah 3
- sokongan majoriti mudah ahli majlis parlimen
- bentuk sumpah dan ikrar
- pemilihan dan persaraan ahli DN
- peruntukan tambahan kewarganegaraan
- persempadanan kawasan pr
- perkara dalam senarai persekutuan , senarai bersama dan senarai perundangan
- perkara dalam senarai negeri dalam senarai perundangan terutama yg melibatkan pelaksanaan triti , perjanjian atau konvensyen dan menyamakan u antara negeri
Kaedah 4
- sokongan majoriti 2/3 ahli majlis parlimen bagi hal yang tak disebut dalam mana-mana tiga kaedah pindaan di atas


BADAN Perundangan Negeri ( Dewan Undangan Negeri )

Pengenalan
- terdapat 13 DUN di negara ini ( tiada – WP )
- ada 2 komponen iaitu sultan dan DUN

fungsi raja/sultan/ YTB
- tidak mengambil bahagian dalam persidangan
- rasmi/ beri titah ketika pembukaan rasmi penggal
- panggil persidangan
- tangguh persidangan
- perkenankan rang u negeri
- bubar DUN


DUN
- badan perundangan peringkat negeri
- ahli DUN dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya
- ada kuasa dalam senarai negeri dan senarai bersama
- bahas dan luluskan belanjawan negeri
- apa-apa prosiding dalam DUN tak boleh dibawa ke mahkamah

kelayakan calon DUN
- warganegara
- bermastautin di negeri berkenaan
- berumur 21 tahun atau lebih
- sempurna akal
- tak bankrap
- tak pernah dipenjara lebihsatu tahun/ lepas 5 tahun tamat hukuman
- tak didenda lenbih RM 2000
- tak pegang jawatan berpendapatan

hilang kelayakan – sama dengan DR
fungsi – sama dengan DR – peringkat negeri
pelantikan speaker – sama
prosedur penggubalan undang-undang

pindaan perlembagaan negeri – sama dengan DR
- perkara yg tak boleh dipinda oleh DUN
 warisan tahta kerajaan
 kedudukan penmbesar istana
 para pembesar adat Melayu
 cara pelantikan dan sifat waris tahta , permaisuri dan pemangku raja
 pemecatan , penarikan diri dan penurunan tahta atau waris
 pengurniaan / pelucutan pangkat , gelaran kehormatan , bintang kebesaran

Wednesday, 18 April 2012

Tenaga BIomas Sumber tenaga biomas ini diperolehi dengan terus daripada hasil pembakaran bahan bakar berkenaan yang boleh menghasilkan tenaga elektrik secara terus.  Hasil daripada pembakaran ini akan mengeluarkan gas metana yang akan diproses untuk menghasilkan tenaga elektrik.  Bagi kebanyakan negara-negara sedang membangun tenaga alternatif ini banyak digunapakai bagi proses pemanasan air dan udara.
Contohnya Negara India dan Brazil merupakan dua buah negara sedang membangun yang banyak menggunakan tenaga biomass.  Negara India banyak menghasilkan sisa buangan tumbuhan iaitu kira-kira sebanyak 1,000 juta tone bahan buangan tumbuhan dan kira-kira sebanyak 300 sehingga 400 juta tone bahan kubahan haiwan yang boleh diperolehi setiap tahun.  Jika keseluruhan bahan ini digunapakai India berupaya memproses hampir 50% keperluan tenaga elektrik bagi kawasan luar bandar di negara berkenaan (Jauhri P. K, 2005).
Tenaga alternatif biomass ini juga boleh dimajukan di negara kita.  Hal ini adalah kerana, negara kita mempunyai industri kelapa sawit Malaysia yang banyak menghasilkan hampas-hampas kelapa sawit yang boleh di prosese untuk menghasilkan tenaga elektrik.  Namun demikain, sambutan terhadap tenaga alternatif bioamas ini kurang mendapat perhatian dan tidak dimajukan oleh pihak pemerintah negara.  Malaysia bergantung sepenuhnya terhadap tenaga hidro untuk membekalkan tenaga elektrik kepada penduduk negara ini.

Saturday, 14 April 2012

Kajian Kolokium:Ketegangan Dalam Kalangan Pelajar


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMUNTING   

TAJUK : KETEGANGAN DALAM KALANGAN PELAJAR

     OLEH : 1) NURUL IZZATI BINTI ABDULLAH (6A1) 
                        2) SITI MAISARAH BT MOHD SHUKOR (6A2) 
        3) NUR HANITA BINTI RAZAK (6A2)
                     4) NURUL SYUHADA BINTI ISMAIL (6A1)    

NAMA PENYELIA : PUAN RISNAYATI BINTI HASHIM SENARAI KANDUNGAN 
                                                                               
Isi
Halaman
Penghargaan
1
Senarai Singkatan
2
1.Pengenalan
3 - 4 
       1.1)     Latar Belakang Kajian
5 - 6
       1.2)     Pendekatan Teori 
7 - 8
       1.3)     Pernyataan Masalah
9 - 10
       1.4)     Tujuan Kajian/Objektif Kajian
11
       1.5)     Kepentingan Kajian
12
       1.6)     Definisi Konseptual & Operasional
13 - 16
       1.7)     Hipotesis Kajian
17
2.Kajian Lepas
18 - 21
Kesimpulan
22
3.Metodologi Kajian
23
3.1) Pengenalan
23
3.2) Reka Bentuk Kajian
23
3.3) Alat Kajian dan Kebolehpercayaan
24
3.4) Skop dan Had Kajian
25
3.5) Subjek Kajian
25
3.6) Prosuder/Tatacara Kajian
26 - 28
4.Penganalisisan Data dan Keputusan   Kajian
29
4.1) Analisis Kajian 
29 - 35
5.Perbincangan dan Cadangan

36
-Punca dan Tahap Ketegangan
36 - 41
-Cadangan
42
-Kesimpulan
43
Rujukan

44 - 46

  
 
Penghargaan  

ALHAMDULILLAH. Syukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana akhirnya dapat juga kami semua menyelesaikan penyelidikan ini.Kami mengambil peluang ini untuk merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada guru penyelia kami iaitu Puan Risnayati Binti Hashim kerana tidak jemu-jemu memberikan tunjuk ajar serta dorongan kepada kami semua dalam menyiapkan kajian ini. Tidak ketinggalan juga kami mengucapkan penghargaan kepada semua kakitangan serta pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kamunting yang banyak menghulurkan bantuan kepada kami selama ini.

      Kepada semua guru yang banyak mencurahkan ilmu kepada kami sepanjang melakukan kajian ini, kami amat menyanjung tinggi budi tuan puan semua. Kemaafan kami pohon kerana tidak dapat menyebutkan nama satu persatu di sini.Kami juga ingin mengambil peluang ini untuk merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pelajar Tingkatan 6 yang telah banyak memberikan kerjasama dan komitmen sepenuhnya untuk kami menjayakan penyelidikan ini.

     Akhir sekali tidak ketinggalan juga kepada individu-individu yang banyak menghulurkan nasihat dan dorongan kepada kami semua sepanjang tempoh kajian iaitu sahabat-sahabat dan ahli keluarga kami. Anggaplah kejayaan ini sebagai kejayaan kita bersama.    


Senarai Singkatan : 

ABBM : Alat Bahan Bantu Mengajar 

SMKK : Sekolah Menengah Kebangsaan Kamunting  

SPM : Sijil Pelajaran Malaysia 

P & P : Pengajaran dan Pembelajaran        

1.Pengenalan

      Ketegangan merupakan satu pengalaman atau kejadian yang sering dialami oleh seseorang individu. Ketegangan boleh mendatangkan gangguan ke atas pemikiran, perasaan dan aktiviti seharian.Lessard (1998) mendapati bahawa ketegangan bukan sahaja dialami oleh orang dewasa, malahan turut dialami oleh pelajar.Ini kerana sekolah merupakan persekitaran unik yang seringkali menuntut pelajar menyeimbangkan pelbagai peranan dan tugas yang perlu dilaksanakan oleh mereka. Sekiranya tidak berjaya, mereka akan mudah mengalami ketegangan. Justeru, fenomena ketegangan dalam kalangan pelajar merupakan satu topik yang sering menjadi bahan kajian kebanyakan pengkaji.Terdapat banyak faktor yang boleh menyebabkan seseorang pelajar mengalami ketegangan. Pelajar,misalnya amat mudah terdedah kepada ketegangan disebabkan oleh proses transisi kehidupan mereka di sekolah (Towbes dan Cohen, 1996).  
   
      Senario ini dapat dilihat apabila terdapat sesetengah golongan pelajar yang menunjukkan kecemerlangan akademik di peringkat sekolah rendah tetapi tidak dapat mengekalkan pencapaian yang baik pada peringkat sekolah menengah.Persaingan yang sengit dalam mengejar kecemerlangan akademik telah memberikan tekanan yang tinggi kepada pelajar dalam merealisasikan wawasan mereka.Selain itu, faktor seperti persekitaran, persaingan kerjaya, hubungan interpersonal dan cara pemikiran pelajar juga boleh menyumbang ketegangan kepada pelajar. Justeru,ketegangan masih tidak boleh dipisahkan dengan kehidupan pelajar dalam kesibukan mereka menuntut ilmu dan memperolehi pelbagai kemahiran.

      Perbezaan ketegangan dalam kalangan pelajar juga adalah berbeza. Terdapat pelajar yang berupaya berhadapan dengan ketegangan tanpa mengalami apa-apa kesan fizikal, mental atau emosi yang negatif serta boleh memotivasikan diri. Terdapat juga pelajar yang tidak berupaya menguruskan ketegangan apabila berada dalam pengajian di sekolah.Ketegangan yang melebihi pada tahap tertentu sekiranya tidak dikawal akan mewujudkan pelbagai masalah kepada setiap individu (Romas dan Sharma, 2004). Kebiasaannya, ketegangan akan dialami dalam pelbagai keadaan seperti rasa kesunyian, kurang tidur, keresahan, kebimbangan yang tinggi serta simptom-simptom fisiologi yang ditunjukkan kesan daripada sesuatu peristiwa yang dialami (Wright, 1967). Oleh yang demikian,ketegangan boleh menyebabkan kehidupan dan pergaulan
seharian seseorang pelajar terjejas sehingga memberi impak negatif terhadap tahap kesihatan, personaliti, interaksi sosial dan pencapaian akademik mereka.

      Menurut Campbell dan Svenson (1992), apabila ketegangan dilihat dari aspek negatif atau tekanan yang terlalu tinggi, ianya boleh mendatangkan kesan negatif terhadap kesihatan dan pencapaian akademik seseorang pelajar. Oleh kerana ketegangan dalam kalangan pelajar merupakan satu fenomena yang membimbangkan pelbagai pihak sekiranya tidak ditangani secara menyeluruh,maka adalah penting bagi mengenalpasti faktor-faktor penyebab ketegangan pelajar terlebih dahulu sebelum sesuatu program intervensi direka bentuk. Justeru, kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengenalpasti faktor penyebab ketegangan, tahap ketegangan serta strategi pengurusan ketegangan yang biasanya digunakan oleh pelajar.   

1.1)Latar Belakang Kajian    

      Hans Selye (1950) dalam Jamilah (2003) telah mendefinisikan ketegangan sebagai “reaksi atau tindak balas badan yang tidak spesifik terhadap permintaan atau keinginan” atau maklum balas yang tidak khusus oleh mana-mana bahagian tubuh terhadap kewujudan sesuatu desakan. Menurut Jerrold (2002),ketegangan boleh menyebabkan beberapa perubahan tingkah laku dan tubuh badan seperti kesakitan fizikal, gangguan emosi dan psikologi serta kemerosotan prestasi seseorang. Lessard (1998), mendapati ketegangan bukan sahaja dialami oleh golongan dewasa, malahan turut dialami oleh pelajar sekolah. Ini kerana sekolah merupakan satu tempat yang mempunyai persekitaran unik yang sering kali menuntut pelajar mengimbangi pelbagai peranan dan tugas yang perlu dilaksanakan. Sekiranya tidak berjaya, mereka akan merasa kecewa, bimbang, putus asa dan mudah mengalami ketegangan terutamanya bagi pelajar. Pelajar sekolah pada awal tahun pembelajaran, amat mudah terdedah kepada ketegangan disebabkan oleh proses transisi kehidupan mereka di sekolah (Towbes dan Cohen, 1996).

      Tahap kebimbangan yang dihadapi oleh pelajar berpunca dari pelbagai ketegangan iaitu berkaitan dengan jangkaan pencapaian dalam akademik dan faktor sosial seperti membina dan mengekalkan hubungan dengan seseorang (Fisher, 1993). Punca ketegangan dalam kalangan pelajar dibahagikan kepada akademik, interpersonal, persekitaran, kewangan serta perkara berhubung dengan kesihatan dan masa. Tahap ketegangan paling tinggi dalam kalangan pelajar adalah semasa membuat persediaan untuk peperiksaan, persaingan memperoleh gred yang baik serta perkara yang melibatkan pengurusan masa. Terdapat perbezaan ketegangan dalam kalangan pelajar lelaki dan perempuan (Misra dan McKean, 2000).

       Kajian ketegangan dalam persekitaran pembelajaran yang dijalankan oleh Deckro, et al. (2002), menunjukkan bahawa ketegangan memberi kesan kepada pencapaian akademik, kekecewaan, kesihatan fizikal dan idea untuk membunuh diri. Kesan negatif dari ketegangan ini akan menghalang pelajar dari mencapai sasaran yang diingini. Pelajar yang lemah dalam pelajaran mengalami ketegangan. Jika ketegangan tersebut tidak ditangani, pelajar ini didapati akan memilih aktiviti yang salah dan akan lebih kerap gagal berbanding pelajar lain (Brewster, 2001).

       Azhar M. Zain (Berita Harian, 6 Mac 2002), menyatakan kira-kira 25 hingga 35 peratus pelajar di negara ini mengalami tekanan perasaan akibat daripada bebanan pelajaran yang semakin meningkat. Menurutnya lagi, sistem pendidikan yang mengutamakan kecemerlangan dalam bidang akademik menyebabkan pelajar tidak mempunyai waktu untuk berehat dan mengadakan aktiviti kegiatan yang lain. Manakala tekanan ibu bapa dan guru mereka supaya menunjukkan prestasi cemerlang di sekolah menyebabkan pelajar menghadapi tekanan dalam hidup mereka.

       Mueller (1961) dalam Siti Aishah (2004), mengatakan bahawa kehidupan remaja atau belia merupakan tempat yang penuh dengan segala macam harapan dan cita-cita, di samping medan untuk mempelajari sesuatu dengan cara yang lebih mendalam dan khusus. Sebagai seorang pelajar, mereka tidak boleh lari dengan pelbagai masalah yang dihadapi. Keadaan ini juga boleh berlaku disebabkan oleh keyakinan mereka terhadap diri sendiri kurang dan mereka mudah berputus asa. Kajian ini menunjukkan bahawa bebanan kerja, rakan baru, kerjasama dengan guru dan penyelia, pengajaran dan pengurusan serta pertolongan merupakan punca utama pelajar mengalami ketegangan yang tinggi.        

1.2)Pendekatan Teori 

    Terdapat beberapa model berkaitan ketegangan dan komitmen pelajar seperti Model Ketegangan Robbins (1993), Model Ketegangan dalam Organisasi [Sekolah] (1980) dan Model Tahap Ketegangan (Cohen dalam Riggio, 2000).    

a) Model Tahap Ketegangan (Cohen dalam Riggio, 2000).    
    Berdasarkan model ini, dapat dilihat bahawa ketegangan mempunyai kaitan dengan prestasi pelajar. Tahap ketegangan yang rendah dan tinggi akan menyebabkan prestasi yang rendah manakala tahap ketegangan yang sederhana akan menghasilkan prestasi yang tinggi. Tahap ketegangan yang sederhana ini dikenali sebagai tahap ketegangan yang optimum.Oleh itu, keadaan ketegangan yang terlalu tinggi dan terlalu rendah perlu diperbaiki dan diuruskan agar ia menjadi tahap ketegangan yang optimum. Ia akan memberi kesan yang positif kepada proses pembuatan keputusan, motivasi, komunikasi, komitmen dan kepuasan pelajar.    

b) Model Ketegangan dalam Organisasi [Sekolah] (1980) 
    Matterson dan Ivancevich (1980) telah mengemukakan sebuah model ketegangan yang dikenali sebagai Model Ketegangan Dalam Organisasi [Sekolah].Model ini menggambarkan interaksi yang dinamik antara individu, persekitaran organisasi(sekolah) dan persekitaran luar organisasi(sekolah).Dalam model ini, faktor organisasi(sekolah)terdiri daripada faktor intrinsik,struktur dan kawalan organisasi(sekolah),sistem ganjaran, sistem sumber manusia dan kepimpinan dalam organisasi(sekolah).

    Manakala faktor luar organisasi(sekolah) adalah seperti masalah hubungan kekeluargaan, masalah kewangan dan masalah kesihatan.Kedua-dua faktor ini merupakan punca kepada berlakunya ketegangan. Moderator kepada tahap ketegangan pula terdiri daripada persepsi, penilaian kognitif serta sifat-sifat individu. Hasil daripada ketegangan yang dialami,pelajar mungkin mengalami tekanan terhadap mental, denyutan jantung yang cepat (simptom fisiologi), sikap apathy(sikap acuh tak acuh), tidak bersemangat dan tidak puashati (simptom psikologi) serta kurang berupaya, kurang tumpuan dan mudah marah (simptom tingkah laku). Akibat daripada simptom yang dialami, pelajar akan menghadapi masalah kesihatan, prestasi yang merosot dan burnout

c) Model Ketegangan Robbins 
    Walaupun berhadapan dengan situasi yang sama, namun tahap ketegangan individu berbeza antara satu sama lain. Menurut Model Ketegangan Robbins, perbezaan individu menjadi moderator kepada tahap ketegangan yang dialami. Perbezaan ini termasuklah persepsi seseorang terhadap sesuatu situasi, pengalaman yang ada padanya, sokongan sosial yang diperolehi, lokus kawalan seseorang, keyakinan diri dan darjah perseteruan atau kemarahan seseorang. 

      Akibat daripada ketegangan yang dialami, seseorang pelajar akan mengalami beberapa simptom yang dikategorikan kepada simptom fisiologi, simptom psikologi dan simptom tingkah laku. Antara simptom fisiologi termasuklah sakit kepala, tekanan darah tinggi dan sakit jantung manakala simptom psikologi termasuk kebimbangan dan kemerosotan dalam kepuasan kerja. Selain itu, ketegangan juga menyebabkan produktiviti pelajar merosot dan ketidakhadiran yang tinggi.    

1.3)Pernyataan Masalah  
    Sejajar dengan arus ekonomi Malaysia yang sedang membangun, setiap elemen yang berkaitan dengan daya penggerak industri hari ini perlu diambil kira terutama dari aspek kualiti dan komitmen tenaga kerja. Malaysia memerlukan gabungan tenaga sumber manusia yang mempunyai komitmen tinggi, produktif, progresif, berdaya saing, cekap dan cergas dalam meneruskan aktiviti bagi mencapai matlamat untuk mencapai Wawasan 2020.    

     Era perkembangan teknologi yang pesat kini telah menganjak suatu perubahan persekitaran dalam sekolah ke arah yang lebih berdaya saing. Ini mengakibatkan, para pelajar turut menerima kesan dari segi keperluan untuk meningkatkan kemahiran baru, masa belajar yang panjang, perubahan yang berterusan dan kadang-kadang tuntutan pihak sekolah yang tidak realistik. Kesannya pelajar sekolah terdedah kepada
banyak masalah yang mengakibatkan ketegangan.   Ketegangan adalah sesuatu yang bukan asing bagi pelajar di mana-mana sekolah. Fenomena ketegangan merupakan satu halangan kepada produktiviti pelajar.Menurut Randolfi (1996), kesan daripada ketegangan yang terlalu tinggi dalam kalangan pelajar mengakibatkan: 

  i. Kesan psikologi seperti bimbang, bosan, rendah keyakinan diri, murung, marah,
     pelupa dan rasa bersalah. 
 ii. Kesan fizikal seperti sakit kepala, diabetes, sakit belakang dan sebagainya. 
iii. Kesan tingkah laku seperti hilang selera makan atau kuat makan, merokok,
     dan gangguan emosi dan mental. 
iv. Kesan buruk seperti ketidakhadiran, kemalangan,ponteng sekolah, moral
     yang rendah dan produktiviti yang semakin berkurang.  

Menurut Defrank dan Ivancevich (1998) serta Murphy (1998), program pengurusan ketegangan  dapat membantu pelajar pada masa akan datang. Namun strategi menangani ketegangan yang efektif dalam satu keadaan mungkin kurang sesuai digunakan dalam keadaan yang lain. Ini adalah kerana strategi menangani ketegangan bergantung kepada tahap ketegangan yang dihadapi oleh seseorang individu (Latack, 1986). Tambahan pula, punca ketegangan seseorang dan keupayaan mereka menangani ketegangan berbeza antara satu sama lain yang menyebabkan pelbagai strategi menangani ketegangan digunakan (Burke dan Belcourt, 1994; Pearlin dan Schooler, 1978). 

    Maka kajian ini dilaksanakan bagi menjawab dan menjelaskan beberapa persoalan dan kemusykilan. Antara persoalan yang dititikberatkan di dalam kajian ini
ialah:    

i. Apakah punca ketegangan dalam kalangan pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan
   Kamunting?     
ii. Apakah kesan ketegangan dalam kalangan pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan    
   Kamunting?         
iii. Apakah bentuk strategi menangani ketegangan dalam pelajaran yang diamalkan oleh pelajar
     di Sekolah Menengah Kebangsaan Kamunting?       
iv. Adakah wujud hubungan antara punca ketegangan dengan kesan ketegangan yang dialami  
    oleh pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Kamunting?    
v. Apakah cara menangani ketegangan yang boleh dilakukan oleh pelajar di Sekolah 
    Menengah Kebangsaan Kamunting?       


1.4)Tujuan Kajian/Objektif Kajian


kKujian ini bertujuan untuk mencapai objektif seperti berikut iaitu :


i. Mengenalpasti punca ketegangan yang dialami oleh pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan
   Kamunting.  
ii. Meninjau bentuk strategi menangani ketegangan yang diamalkan oleh pelajar di Sekolah   
   Menengah Kebangsaan Kamunting.    
iii. Mengenalpasti faktor ketegangan yang paling mempengaruhi pelajar di Sekolah Menengah   
    Kebangsaan Kamunting. 
iv. Mengenalpasti perbezaan punca ketegangan berdasarkan faktor demografi dalam kalangan   
    pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Kamunting.     
v.Mengenalpasti cara menangani ketegangan yang dialami oleh pelajar di Sekolah Menengah
   Kebangsaan Kamunting.     

1.5)Kepentingan Kajian  

Penyelidikan ini bertujuan untuk membantu pihak pentadbiran sekolah mengenalpasti fenomena ketegangan yang sebenarnya berlaku dalam kalangan pelajar. Selain daripada itu, dapatan yang diperolehi juga bertujuan untuk mendedahkan kepada pihak sekolah tentang kesan ketegangan ke atas komitmen pelajar serta strategi menangani ketegangan yang diamalkan. 

Maklumat ini penting kerana dengan memahami dan mengenalpasti ketegangan yang dihadapi, maka proses pembelajaran dapat diurus, diorganisasi dan diperbaiki agar menjadi lebih efektif di masa hadapan. Selain itu, arahan tugas akan lebih berkesan dalam memastikan mereka benar-benar menerima sesuatu arahan yang tepat bersesuaian dengan bidang pembelajaran masing-masing dan bersedia dengan beban tugas yang diamanahkan.   

 Dalam masa yang sama, kajian penyelidikan ini juga penting dan berguna kepada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kamunting sendiri. Hasil kajian ini akan membantu mereka menilai diri dengan mengenal pasti tahap ketegangan yang dialami, strategi menangani ketegangan yang diamalkan secara sedar mahupun tidak sedar serta tahap komitmen yang dipamerkan dalam mengekalkan mutu akademik. 


Dengan memahami diri dan persekitaran belajar, diharapkan mereka mampu dan
boleh menyuarakan terus kepada pihak pentadbiran sekolah tentang perubahan iklim belajar dan
proses belajar yang lebih baik dan berkesan yang diinginkan di masa akan datang. Ia
sekaligus akan dapat mengurangkan permasalahan kemerosotan kualiti belajar dikalangan
mereka.  

1.6)Definisi Konseptual dan Operasional 

Dalam bahagian ini, dinyatakan definisi istilah bagi pembolehubah- pembolehubah
kajian ini. 

i. Ketegangan Belajar   
  Appley dan Trumbull (1967) mendefinisikan ketegangan sebagai sesuatu yang mempengaruhi gerakbalas fisiologi dan tingkah laku terhadap rangsangan yang tidak disukai. Ia melibatkan ketegangan sama ada secara fizikal mahupun psikologikal. Cox (1978) pula menyatakan bahawa ketegangan adalah satu fenomena yang wujud apabila seseorang menpunyai tanggapan bahawa tuntutan tugas melampaui keupayaannya untuk melaksanakan tugas tersebut dengan jayanya. Ketidakseimbangan dalam mekanisma ini
menyebabkan wujudnya pengalaman ketegangan yang mana diikuti pula dengan gerakbalas ketegangan.    

   Ivancevich dan Matteson (1980) mendefinisikan ketegangan sebagai tindak balas akibat daripada tindakan luaran, situasi atau peristiwa yang membebankan fizikal atau psikologikal seseorang.Ketegangan adalah akibat daripada ketidakpadanan antara kemahiran dan keupayaan individu dengan tuntutan tugas dan persekitaran belajar.Dengan kata lain, pelajar yang tidak mempunyai kelayakan untuk melaksanakan sesuatu tugas akan menghadapi tahap ketegangan yang melampau (French et al., 1982).  

   Mengikut Griggs (1985) ketegangan merupakan satu tindakbalas psikologi ke atas sesuatu yang tidak menyenangkan. Manakala Anthony et al. (1993) mendefinisikan ketegangan sebagai interaksi antara individu dengan persekitaran yang digambarkan oleh perubahan fizikal dan psikologi.  

   Menurut Riggio (2000), kebanyakan ketegangan yang dialami oleh pelajar berpunca daripada persekitaran belajar di sekolah.Beliau menegaskan punca ketegangan terbahagi kepada dua iaitu beban tugasan dan peranan pelajar.Beban tugasan merujuk kepada tuntutan fizikal dan psikologikal dalam melaksanakan kerja.Beban tugasan melibatkan sama ada lebihan tugas (work overload) ataupun kekurangan tugas (underload). Lebihan tugasan terjadi apabila kerja memerlukan output dan konsentrasi yang tinggi tetapi perlu disiapkan dalam masa yang singkat. Lebihan tugasan sememangnya boleh menyebabkan ketegangan. Begitu juga dengan kekurangan tugasan seperti yang dibuktikan oleh French & Caplan, 1972 dalam Riggio, 2000. Kekurangan tugasan terjadi apabila pelajar merasakan tugasan yang dilaksanakan tidak menggunakan ilmu, kemahiran atau keupayaan yang dimiliki atau tugasan itu membosankan dan tidak berubah (Melamed, et al,, 1975 dalam Riggio, 2000).    

   Punca ketegangan daripada peranan tugasan pula adalah akibat daripada ketidakjelasan tugasan, konflik peranan, kawalan terhadap tugasan dan keadaan fizikal tempat belajar.  

   Dalam kajian ini,ketegangan yang dikaji merangkumi beban tugasan dan peranan pelajar. Namun, peranan pelajar yang dikaji hanya melibatkan ketidakjelasan tugasan dan konflik peranan. Kawalan terhadap tugasan dan keadaan fizikal tempat belajar tidak dikaji.   

ii. Komitmen Pelajar    
     Menurut Whyte (1956) komitmen wujud apabila seseorang pelajar berpuas hati untuk terus belajar, hadir ke sekolah secara teratur dan berkongsi matlamat sekolah tersebut.   

   Porter et al. (1974) pula mendefinisikan komitmen kepada sekolah sebagai darjah kekuatan identifikasi dan penglibatan individu dalam sesebuah sekolah.Tiga ciri komitmen ialah keyakinan yang kuat ke atas matlamat dan nilai sekolah,kesediaan dan kesudian untuk menyumbangkan usaha kepada sekolah dan keinginan yang kuat untuk mengekalkan prestasi yang baik demi sekolah.      

   Selain daripada itu, Buchanan (1974) pula mendefinisikan komitmen sebagai identifikasi, penglibatan dan kesetiaan pelajar terhadap sekolah.Identifikasi merujuk kepada penerimaan pelajar terhadap matlamat dan nilai sesebuah sekolah. Penglibatan pula bermaksud penglibatan secara psikologi dan fizikal pelajar dalam aktiviti tugasnya. Manakala kesetiaan ialah satu perasaan, ikatan dan cinta kepada sekolah.

 Mowday, et al. (1982), menyatakan komitmen sebagai ciri-ciri yang terdiri dari tiga hubungan faktor iaitu kepercayaan yang kuat dan bersetuju dengan matlamat dan nilai sesebuah sekolah, kesediaan untuk belajar dengan bersungguh-sungguh dan keinginan yang kuat untuk mengekalkan prestasinya demi sekolah. 


  Dalam kajian ini, komitmen terhadap sekolah diukur berdasarkan tiga komponen iaitu identifikasi, penglibatan pelajar dan kesetiaan. Identifikasi bermaksud rasa bangga dengan sekolah dan menerima serta menghayati matlamat sekolah.Penglibatan pelajar pula bermaksud rela untuk berusaha secara peribadi bagi kepentingan sekolah manakala kesetiaan merujuk kepada rasa sayang dan cinta kepada sekolah serta keinginan yang kuat untuk kekal berjaya demi sekolah yng dicintai.    

iii. Strategi Menangani Ketegangan     

   Strategi menangani ketegangan merujuk kepada langkah atau cara menghadapi ketegangan. Ia boleh meliputi tindak balas fizikal, psikologi dan mental (Monat dan Lazarus, 1977). Strategi ini merupakan usaha untuk mengawal situasi yang mengancam, memudaratkan atau mencabar. Strategi dilihat sebagai proses mengurus reaksi emosi melalui pengunduran diri, perseteruan, tindakan agresif atau penggabungan kumpulan (Kahn et al., 1964).   

Dalam kajian ini, strategi menangani ketegangan dibahagikan kepada tiga dimensi iaitu strategi mengawal ketegangan, strategi mengelak ketegangan dan strategi mengurus simptom ketegangan. 

  a. Strategi mengawal ketegangan 
         Strategi ini merujuk kepada langkah yang diambil untuk memastikan ketegangan yang dialami tidak mengganggu urusan seharian atau tugasan yang dilakukan. Strategi ini lebih menumpukan tindakan langsung keatas situasi yang menyebabkan ketegangan. Contohnya, merancang tugasan mengikut keutamaan apabila menyedari beban tugasan menyebabkan ketegangan. 

  b. Strategi mengelak ketegangan 
         Strategi ini pula menjurus kepada tindakan melarikan diri daripada ketegangan yang dialami. Ini bermaksud seseorang itu mengabai dan menjauhkan diri daripada punca ketegangan tanpa menyelesaikannya. Sebagai contoh, meninggalkan terus atau menjauhi tugasan yang perlu dilakukan apabila menyedari ia boleh mendatangkan ketegangan.   

 c. Strategi mengurus simptom ketegangan 
         Strategi terakhir ini pula merujuk kepada tindakan mengurus simptom yang menyebabkan ketegangan. Sebagai contoh, apabila wujud simpton mengalami ketegangan seperti pening kepala dan ketegangan saraf, maka tindakan yang diambil ialah berehat, beriadah, mengambil ubat atau berbincang tentang masalah yang timbul dengan orang lain.   

1.7)Hipotesis Kajian

Hipotesis-hipotesis kajian adalah seperti berikut: 

i. Terdapat perbezaan tahap ketegangan berdasarkan faktor tempoh masa pembelajaran dalam
   kalangan pelajar di SMKK.  
ii. Terdapat perbezaan tahap komitmen pelajar berdasarkan faktor tempoh masa pembelajaran   
   dalam kalangan pelajar di SMKK. 
iii.Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketegangan berlaku dalam kalangan peljar di 
   SMKK.   
iv.Terdapat beberapa cara untuk menangani masalah ketegangan dalam kalangan pelajar di
   SMKK.     
v.Terdapat kaitan antara punca dan kesan ketegangan yang dialami oleh pelajar di SMKK.    

2.Kajian Lepas   

Terdapat kajian yang dilakukan bagi melihat punca-punca ketegangan dalam kalangan pelajar sekolah. Misalnya Archer dan Lammin (1985) mendapati punca ketegangan berkaitan akademik yang utama adalah mengikuti ujian, persaingan mendapatkan gred yang baik, tuntutan masa,guru dan persekitaran bilik darjah. Bagi punca ketegangan berkaitan peribadi pula adalah perhubungan intim, konflik ibu bapa, masalah kewangan dan konflik interpersonal dengan rakan.Abouserie (1994) juga mendapati peperiksaan dan keputusan peperiksaan merupakan punca ketegangan yang paling utama diikuti dengan terlalu banyak perkara yang perlu dipelajari untuk menghadapi peperiksaan,beban kerja yang banyak, masalah kewangan, kekurangan masa bersama keluarga dan rakan. 

Selain akademik, punca ketegangan utama dalam kalangan pelajar adalah berkaitan dengan isu konflik dan bebanan diri manakala reaksi fisiologi dan emosi pula kerap dialami oleh mereka semasa dalam keadaan ketegangan (Mahadir, Shazli Ezzat, Normah dan Ponnusamy, 2004). Suriani dan Suraini (2005) dalam kajian mereka dalam kalangan 94 orang pelajar mendapati sumber ketegangan adalah akademik, guru, peribadi dan pihak sekolah dialami oleh lebih 70 peratus hingga 91 peratus manakala sumber ketegangan berkaitan aktiviti kokurikulum,rakan, keluarga dan ibu bapa dialami oleh lebih kurang 60 peratus hingga 70 peratus pelajar. Namun, didapati akademik merupakan punca ketegangan yang utama terutamanya disebabkan terlalu banyak tugasan, tidak cukup masa untuk mengulangkaji, mendapat markah yang lemah dalam ujian, sukar memahami subjek yang diajar, tidak dapat menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru, menunggu keputusan peperiksaan dan tidak dapat memberi tumpuan dan perhatian kepada pelajaran.  

Keadaan tertekan ini menimbulkan kecelaruan mental dan fizikal seperti ketegangan, kebimbangan, kemurungan, sakit kepala dan sakit perut (Hall and Torres, 2002; Jas Laile Suzana Jaafar, 1996) serta memberi kesan terhadap pencapaian akademik (Plucker, 1997). Kecelaruan ini akan menjadi lebih berat apabila ditambah dengan sumber-sumber ketegangan yang lain. Justeru, remaja perlu diajar kemahiran berdaya tindak dan diberi sokongan sosial terutamanya daripada ibu bapa, adikberadik,rakan dan saudara mara semasa menghadapi sesuatu masalah supaya mereka terhindar daripada kesan-kesan yang aversif (Jas Laile Suzana Jaafar, 1996; Plucker, 1997; Hall and Torres,2002).

Ball, Sharifah Muzlia dan Mosselle (1999a) dalam satu kajian ke atas 392 orang pelajar Kolej Melayu yang berumur antara 17 hingga 20 tahun menunjukkan pelajar yang terlibat dalam kajian mengakui tidak mampu menangani ketegangan yang dialami secara berkesan. Simptom ketegangan yang signifikan dan paling kerap dilaporkan seperti kemurungan, sakit kepala, insomnia, kesunyian,dan peningkatan dalam jumlah aktiviti merokok. Kajian juga menunjukkan bahawa sumber ketegangan yang paling berpengaruh ke atas ketegangan pelajar ialah konfrontasi harian sebagai pelajar termasuk tugasan akademik,perasaan tidak yakin sama ada bidang yang diambil dapat menjamin masa depan yang baik, dan konflik keluarga yang tidak diselesaikan.  

Beberapa kajian membuktikan terdapat hubungan yang signifikan antara sumber ketegangan dengan ketegangan, gangguan psikologi dan masalah pelajar (Abouserie, 1994; Diane and Misty, 1997;Bojuwoye, 2002; Mahadir, Shazli Ezzat, Normah dan Ponnusamy, 2004; Najib, Che Su, Zarina dan Suhanim, 2005; Najeemah, 2005). Misalnya Abouserie (1994) dalam kajiannya mendapati aktiviti akademik seperti peperiksaan, terlalu banyak tugasan, kehendak diri untuk mencapai keputusan yang terbaik dan melaksanakan projek kelas merupakan punca utama ketegangan dalam kalangan pelajar. Kajian juga mendapati pelajar yang mempunyai harga diri yang rendah juga menjadi penyebab kepada ketegangan yang tinggi.  

Selain aktiviti akademik, persekitaran pembelajaran juga berkait dengan masalah pelajar. Bojuwoye (2002) dalam kajiannya ke atas pelajar-pelajar mendapati pelajar mengalami ketegangan disebabkan oleh persekitaran fizikal tempat belajar itu sendiri. Suriani dan Suraini (2005) juga mendapati tempat belajar merupakan punca kedua utama ketegangan pelajar selepas sumber ketegangan akademik. Keadaan bilik kuliah yang tidak selesa dan peraturan yang terlalu ketat antara punca berlakunya ketegangan dalam kalangan pelajar.  

Ketegangan yang dialami pelajar disebabkan oleh sumber ketegangan yang dialami juga berkait dengan keputusan peperiksaan pelajar. Dalam kajian yang dilakukan oleh Najeemah (2005) mendapati terdapat hubungan positif yang signifikan antara ketegangan minda, ketegangan fizikal, ketegangan sosial, dan ketegangan secara keseluruhan dengan keputusan peperiksaan pelajar. Ini bermakna semakin tinggi ketegangan yang dialami, semakin rendah atau merosot keputusan peperiksaan pelajar. 

Justeru, dalam usaha menangani ketegangan, setiap individu akan menggunakan strategi daya tindak yang berbeza (Cox, 1978) (dlm. Sabitha Marican dan Mahmood Nazar Mohamed, 1997). Namun demikian, setiap strategi daya tindak itu mempunyai tahap keberkesanannya yang tersendiri. Strategi daya tindak yang berkesan penting diaplikasikan oleh seseorang dalam mengawal ketegangan yang dialami (Quick and Quick, 1984; Maturi, 1992) (dlm. Sabitha Marican dan Mahmood Nazar Mohamed, 1997).  

Mengikut Gans (1990) (dlm. Jas Laile Suzana Jaafar, 1996), hampir separuh remaja dilaporkan
menghadapi kesukaran berdaya-tindak dengan situasi-situasi menekan yang berlaku di sekolah dan rumah. Keadaan yang menekan ini termasuklah perubahan yang besar dalam kehidupan (seperti ibu bapa bercerai, tukar sekolah, seseorang yang penting dan disayangi dalam keluarga sakit atau meninggal dunia), situasi-situasi yang menekan (seperti kemiskinan, kesempitan hidup, cacat, konflik keluarga) dan tekanan-tekanan harian (peperiksaan, diusik atau disindir kawan, bergaduh dengan adik-beradik atau ibu bapa).    

Menurut Mc Cubbin dan Mc Cubbin (dlm. Plunckett, Radmacher and Moll-Phanara, 2000), strategi daya tindak bermaksud usaha menggunakan tingkah laku untuk menyelesaikan pelbagai tuntutan yang dihasilkan oleh punca ketegangan. Plunckett, Radmacher dan Moll-Phanara melihat strategi daya tindak dalam kalangan pelajar dari dua sudut utama iaitu daya tindak produktif dan daya tindak tidak produktif. Daya tindak produktif diwakili oleh tindakan seperti mendapatkan sokongan sosial, melibatkan diri dengan aktiviti kolej, meluahkan masalah, mendapatkan nasihat, meningkatkan daya kerohanian, dan penyelesaian masalah. Sementara daya tindak yang tidak produktif pula diwakili oleh tindakan meluahkan ketegangan dengan cara yang tidak patut seperti menyalahkan orang lain, mencarut, menjerit, menafikan masalah, pengelakan dan penyalahgunaan dadah. Charles dan Michael (1994) pula berpendapat daya tindak terhadap ketegangan boleh dibahagikan kepada problem-focused dan emotion-focused. Problem-focused merujuk kepada usaha daya tindak untuk menghapuskan perkara atau situasi yang menggugat atau menghilangkan kesan ketegangan manakala emotion-focused adalah usaha untuk mengurangkan perasaan negatif yang meningkatkan respon terhadap ancaman.  

Dalam kajian yang berkaitan aspek daya tindak pelajar dalam menangani ketegangan hidup, Beasley, Thompson dan Davidson (2003) mendapati kekuatan kognitif, cara berdaya tindak dan peristiwa hidup yang negatif didapati memberi kesan secara langsung terhadap gangguan psikologi dan simptom somatik dalam kalangan pelajar. Diane dan Misty (1997) pula mendapati bahawa pelajar remaja lebih kerap manggunakan strategi daya tindak yang produktif seperti pengawalan kognitif, istirahat dan alih perhatian berbanding dengan daya tindak yang tidak produktif seperti penyalahgunaan dadah dan tingkah laku agresif.  

Strategi daya tindak perlu diaplikasi dengan bijak dan bersesuaian dengan keadaan ketegangan yang dialami. Folkman dan Lazarus (1985) yang melihat peperiksaan sebagai elemen ketegangan mendapati pelajar nyata berdaya tindak secara berbeza dalam reaksi dan emosi mengikut fasa-fasa perubahan seperti persediaan untuk peperiksaan, hari peperiksaan, keputusan dan tempoh berurusan dengan dengan keputusan. Sementara Ball, Sharifah Muzlia dan Mosselle (1999b) mendapati seramai 70 peratus daripada subjek mendapatkan pertolongan daripada orang lain untuk membantu menangani masalah emosi mereka dan individu yang selalu didekati seperti kumpulan rakan sebaya, keluarga dan kumpulan agama.  

Justeru, pelajar perlu mengaplikasikan strategi daya tindak dalam berdepan dengan situasi ketegangan yang dialami. Ini secara tidak langsung boleh membantu mereka mengurus dan menangani ketegangan secara berkesan. Berdasarkan kenyataan yang telah dikemukakan sebelum ini jelas mendapati bahawa wujud hubungan antara sumber ketegangan dan ketegangan yang dialami pelajar.Selain itu, didapati strategi daya tindak boleh bertindak sebagai perantara bagi hubungan antara sumber ketegangan dan ketegangan yang dialami pelajar. 

Kesimpulan   

Berdasarkan kajian lepas,ketegangan merupakan satu fenomena yang lazim dalam kalangan pelajar. Namun,ketegangan membawa kesan yang negatif kepada pelajar jika tidak dikawal. Hasil kajian lepas menunjukkan ketegangan mempunyai kaitan dengan prestasi tugasan, kepuasan tugasan dan komitmen pelajar di sekolah.Di samping itu, kajian lepas turut menjelaskan bahawa terdapat pelbagai strategi untuk mengurus ketegangan.   

Model kajian lepas menunjukkan terdapat pelbagai strategi menangani ketegangan (Greenhaus dan Parasuraman, 1986; Latack, 1986; Pines et al., 1981). Namun kajian ini hanya memfokus kepada model yang dibangunkan oleh Latack (1986) yang menumpu kepada strategi mengawal, strategi mengelak dan strategi mengurus simptom bagi menangani ketegangan.   

3.Metodologi kajian   

3.1)Pengenalan  

     Kajian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor yang membawa kepada ketegangan dalam kalangan pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Kamunting. Bab ini mengemukakan metodologi kajian yang meliputi reka bentuk kajian,alat kajian,skop dan had kajian,subjek kajian,prosedur/tatacara kajian.

3.2)Rekabentuk Kajian   

Kajian berbentuk tinjauan telah dilaksanakan dalam kajian ini di mana pengkaji menggunakan satu set soal selidik yang dijawab sendiri oleh responden sebagai alat utama bagi mengumpul maklumat berkaitan tahap ketegangan, faktor penyebab ketegangan dan strategi pengurusan ketegangan dalam kalangan pelajar. Oleh kerana populasi kajian adalah seramai 49 orang pelajar tingkatan 6 yang menyertai kajian ini,maka pengkaji telah memilih kesemua responden dalam kajian ini. Kesemua responden kajian telah dikenalpasti mempunyai pencapaian akademik iaitu Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 3.00 dan ke bawah.

3.3)Alat Kajian dan Kebolehpercayaan 

    Alat kajian yang digunakan adalah berpandukan beberapa kajian lepas.Kajian-kajian lepas boleh dipercayai. 

   Faktor penyebab ketegangan dalam kalangan pelajar seperti kognitif, interpersonal (rakan sebaya, guru dan keluarga), persekitaran, akademik dan kesihatan. Bagi faktor-faktor penyebab ketegangan yang dikaji dalam kajian ini adalah seperti dalam Jadual 2. Ini adalah selaras dengan pandangan Mohd. Majid (1990). 


Jadual 2: Faktor penyebab ketegangan pelajar

Faktor penyebab ketegangan
Pemikiran tidak rasional
Interpersonal (rakan sebaya)
Interpersonal (guru)
Interpersonal (keluarga)
Persekitaran
Akademik
Kesihatan

3.4)Skop dan Had Kajian     

    Kajian ini bertumpu kepada pelajar tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kamunting sama ada mereka menghadapi masalah ketegangan sepanjang pengajian mereka mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Secara keseluruhannya, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti kesan ketegangan, punca ketegangan, simptom-simptom yang timbul dan langkah-langkah menangani ketegangan yang dialami oleh pelajar serta perbezaan ketegangan di antara pelajar.

3.5)Subjek kajian 

    Seramai 49 orang pelajar tingkatan 6 dijadikan responden kajian telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Daripada jumlah ini, seramai 18 orang (36.73%) pelajar lelaki manakala seramai 31 orang (63.26%) pelajar perempuan. Julat umur pelajar yang terlibat pula adalah antara 19 hingga 21 tahun. Responden terdiri daripada etnik Melayu, Cina,dan India. Pelajar yang beragama Islam adalah seramai 47 orang (95.92%), diikuti 1 orang (2.04%) beragama Hindu, 1 orang (2.04%) beragama Buddha.     

3.6)Prosedur/Tatacara Kajian    
 
      a.Punca Ketegangan

       Menurut Atkinson (1998), bebanan kerja terlalu banyak dalam masa yang singkat juga boleh mengakibatkan ketegangan. Berdasarkan faktor akademik yang merupakan penyebab tertinggi ketegangan, kebanyakan responden menyatakan berasa ketegangan apabila bebanan tugas akademik terlalu banyak. Dapatan kajian ini menyokong hasil kajian Nowak dan Marie (1999). Selain itu, arahan tugasan yang kurang jelas, kesukaran mencari bahan rujukan di perpustakaan serta melakukan banyak tugasan pada masa yang sama juga merupakan penyebab ketegangan di kalangan responden dalam kajian ini. 

          Bagi faktor persekitaran pula sebagai penyebab kedua tertinggi , kebanyakan responden berasa tegang apabila tidak mempunyai tempat belajar yang selesa, suasana bising semasa pembelajaran serta keadaan kelas yang agak sempit dan kurang selesa. Selain itu pelajar juga sering terganggu dengan bau yang kurang menyenangkan yang datangnya dari kilang berhampiran kawasan sekolah.Dapatan kajian ini disokong oleh Riggio (2001) yang menekankan bahawa faktor persekitaran sesebuah organisasi boleh mendatangkan masalah ketegangan kepada individu. Walaubagaimanapun, dapatan kajian ini bertentangan dengan hasil kajian Ooi Yoon Phaik (2002) yang mendapati bahawa faktor persekitaran sebagai penyumbang paling utama ketegangan  pelajar berbanding faktor akademik. 

          Manakala, faktor penyebab ketegangan yang lain ialah pemikiran tidak rasional di kalangan responden kajian. Ellis (2002) menjelaskan bahawa seseorang individu berasa tertekan dan bermasalah bukan disebabkan oleh peristiwa yang berlaku terhadapnya, tetapi disebabkan oleh persepsi atau cara pemikiran yang negatif, tidak rasional serta tidak berasaskan fakta yang tepat. Oleh itu, ketegangan adalah hasil daripada interaksi antara punca ketegangan dengan persepsi individu serta reaksi terhadap punca ketegangan tersebut (Romano, 1992). Antara contoh pemikiran tidak rasional responden ialah berasa tegang apabila sukar menerima hakikat tidak dapat melakukan sesuatu kerja dengan sempurna.Selain itu ,responden juga menganggap kelemahan dalam sesuatu subjek adalah begitu teruk sekali (catastrophe) dan responden menganggap kebolehan dan kemampuan pelajar lain dalam pembelajaran adalah lebih baik daripada mereka. Pemikiran yang negatif ini sekiranya tidak diatasi akan menyebabkan ketegangan dan seterusnya memberi kesan negatif terhadap pencapaian individu (Ellis, 2002). 

          Berdasarkan faktor interpersonal yang melibatkan hubungan dengan rakan sebaya,guru
dan keluarga, keputusan kajian telah menunjukkan bahawa hubungan dengan rakan sebaya didapati lebih banyak menyumbang ketegangan di kalangan responden berbanding guru dan keluarga. Dapatan ini kemungkinan disebabkan oleh kehidupan seharian responden yang lebih banyak tertumpu bersama rakan sebaya bukan sahaja di dalam kelas,bahkan di luar kelas. Malahan,ramai responden berasa ketegangan apabila mempunyai konflik dengan rakan sebaya berbanding konflik dengan guru atau keluarga. Antara contoh situasi yang boleh menyebabkan ketegangan kepada responden ialah kesukaran menolak permintaan rakan sebaya walaupun berada dalam kesibukan.Secara keseluruhannya, dapatlah dirumuskan bahawa faktor akademik merupakan penyebab utama ketegangan dalam kalangan pelajar. 

      b.Cara Menangani Ketegangan     

       Sebenarnya pelbagai cara boleh dilakukan oleh pelajar dalam menghadapi atau dalam mengawal tahap ketegangan yang mereka hadapi.Berikut ini terdapat beberapa cara atau kaedah yang berkemungkinan boleh diaplikasi oleh para pelajar dalam menghadapi ketegangan.Demi untuk meminimumkan kesan ketegangan tersebut terhadap mereka dan langkah-langkahnya  ialah: 

1.Buatlah persiapan awal dalam menghadapi peperiksaan seperti menghabiskan sukatan pelajaran, mengulangkaji pelajaran dan membuat latih tubi.
2.Pelajar mestilah mampu mengawal mental dan emosi kesan ketegangan tersebut agar tidak menjejaskan fokus pembelajaran mereka yang berkemungkinan boleh menyebabkan kesan negatif seperti kebuntuan, lupa, gementar yang keterlaluan dan sebagainya.Jika perlu mintalah nasihat kawan-kawan, guru-guru, kaunselor sekolah dan sebagainya
.
3.Sekiranya pelajar mengalami tahap ketegangan yang teruk seperti menghadapi masalah sukar untuk tidur, tidak berselera untuk makan, fikiran tidak tenteram dan sebaginya akibat terlalu memikirkan masalah pembelajaran dan peperiksaan yang akan mereka hadapi maka cepat-cepatlah mengambil tindakan yang sepatutnya sebagaimana yang di nyatakan di atas.
4.Biasanya apabila tamat satu-satu kertas peperiksaan dan kebetulan pelajar tidak dapat menjawab dengan baik maka...janganlah terlalu memikirkannya agar tidak menjejaskan pemikiran dan kertas-kertas peperiksaan berikutnya.
5.Bagi memantapkan aspek kerohanian dan mentaliti pelajar dalam menghadapi peperiksaan maka ...ada baiknya  memperbanyakkan DOA dan SEMBAHYANG untuk memohonan ketenangan dan ketajaman pemikiran dalam menghadapi peperiksaan.
6.Walaupun dalam menghadapi ketegangan pelajar dinasihatkan agar menjaga aspek pemakanan kerana kegagalan pelajar berbuat demikian berkemungkinan akan menambah kesan ketegangan  tersebut kepada pelajar.
7.Pelajar juga diingatkan agar menjaga kesihatan,supaya kesan  tersebut dapat diminimumkan.
8.Sekiranya pelajar menghadapi ketegangan yang teruk ketika belajar mahupun sewaktu menduduki peperiksaan, pelajar bolelah keluar sekejap (jika perlu) untuk mencuci muka, meminum air, dan sebagainya.

4.Penganalisisan Data dan Keputusan Kajian 

4.1) Analisis Kajian 

  Persoalan Kajian 1 : Apakah punca ketegangan pelajar berdasarkan aspek-aspek akademik, peribadi (hubungan interpersonal) dan persekitaran pembelajaran? 

Punca-punca dan Tahap Ketegangan
     Dengan mengkaji kajian lepas punca ketegangan dan tahap ketegangan diperolehi. Punca ketegangan ini terbahagi kepada tiga faktor yang telah dikenal pasti iaitu faktor akademik (pembelajaran), faktor peribadi (hubungan interpersonal) dan faktor persekitaran pembelajaran.
      
Faktor Akademik (Pembelajaran)
   Terdapat 17 persoalan faktor akademik. Ini menunjukkan bahawa punca ketegangan yang disebabkan oleh faktor akademik atau pembelajaran berada pada tahap sederhana. Berdasarkan kajian yang di perolehi, kebanyakan responden berada dalam keadaan tahap ketegangan yang sederhana di mana responden tidak berasa terlalu tegang.      
  
   Melalui kajian, faktor akademik yang paling tinggi menyumbang kepada ketegangan pelajar ialah disebabkan oleh jadual peperiksaan yang terlalu padat. Kedua tertinggi adalah disebabkan oleh terlalu banyak bab yang perlu diulang kaji untuk menghadapi kuiz/ujian/peperiksaan. Manakala punca ketegangan paling rendah ialah disebabkan oleh Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) yang disediakan oleh guru tidak berfungsi dengan baik. Punca keseluruhan dapatan kajian ditunjukkan dalam Jadual 5.   

Jadual 5 : Punca Ketegangan (Akademik)
Item
Kenyataan
1.
ABBM yang disediakan oleh guru tidak berfungsi dengan baik.
2.
Kaedah pengajaran guru yang membosankan
3.
Tidak memahami pengajaran yang disampaikan oleh guru
4.
Tidak dapat mengaitkan di antara teori dengan amali
5.
Tugasan / kerja yang mencabar kebolehan pelajar
6.
Mempelajari sesuatu subjek yang bukan minat pelajar
7.
Menghadirkan diri untuk peperiksaan tanpa membuat persediaan yang cukup
8.
Kemudahan pembelajaran yang tidak lengkap (buku rujukan, internet).
9.
Jumlah waktu kelas yang padat
10.
Masa ulang kaji yang terhad sebelum kuiz/ujian/peperiksaan
11.
Terlalu banyak bab yang perlu diulang kaji untuk menghadapi kuiz / ujian / peperiksaan
12.
Jadual peperiksaan yang terlalu padat
13.
Tidak mendapat bantuan daripada guru dalam menyelesaikan tugasan.
14.
Tidak mendapat bantuan daripada rakan dalam menyelesaikan tugasan.
15.
Tajuk tugasan yang tidak sesuai dengan diri pelajar
16.
Bahan atau peralatan untuk menjalankan tugasan sukar diperolehi
17.
Masa untuk membuat tugasan terlalu terhad       Faktor Peribadi (Hubungan Interpersonal) 

    Hasil dapatan kajian dari 11 persoalan faktor peribadi yang menyebabkan masalah ketegangan ini berlaku.Ini menunjukkan bahawa punca ketegangan disebabkan faktor peribadi dalam kalangan responden berada pada tahap yang sederhana. Melalui item yang diukur, faktor peribadi yang paling tinggi menyumbang kepada ketegangan pelajar ialah kebimbangan tentang masa depan. Kedua tertinggi adalah disebabkan menghadapi masalah menguruskan masa. Manakala punca ketegangan paling rendah ialah disebabkan tidak mempunyai teman belajar. Punca keseluruhan dapatan kajian ditunjukkan dalam Jadual 6.  
  
Jadual 6 : Punca Ketegangan (Peribadi)  

Item
Kenyataan
18.
Menghadapi krisis dengan keluarga
19.
Harapan keluarga supaya saya cemerlang dalam pelajaran
20.
Kesuntukan masa untuk bersama keluarga dan rakan-rakan
21.
Masalah kewangan
22.
Konflik dengan guru
23.
Konflik dengan rakan
24.
Menghadapi masalah menguruskan masa
25.
Tidak mempunyai teman belajar
26.
Tekanan dan desakan dari rakan-rakan
27.
Kebimbangan tentang masa depan
28.
Kesihatan terganggu


Faktor Persekitaran Pembelajaran
        Hasil dapatan kajian dari 10 soalan faktor persekitaran pembelajaran mendapati bahawa,tahap ketegangan pelajar berada pada tahap yang sederhana. Melalui item yang diukur, faktor persekitaran pembelajaran yang paling tinggi menyumbang kepada ketegangan pelajar ialah disebabkan oleh pencemaran (bunyi, udara, air) di sekitar tempat belajar. Kedua tertinggi adalah disebabkan oleh masalah pengangkutan ke sekolah. Manakala punca ketegangan paling rendah ialah disebabkan oleh makanan yang disediakan di kantin tidak memenuhi selera. Punca keseluruhan dapatan kajian ditunjukkan dalam Jadual 7.  

Jadual 7: Punca Ketegangan (Persekitaran Pembelajaran)   

Item
Kenyataan
29.
Keadaan kelas yang tidak teratur
30.
Keadaan koridor kelas yang kotor
31.
Keadaan persekitaran kelas atau makmal yang kurang selesa
32.
Bilangan pelajar di dalam kelas saya terlalu ramai
33.
Pencemaran (bunyi, udara, air)
34.
Jarak rumah dengan sekolah jauh
35.
Keadaan di dalam kelas yang tidak selesa (bising, ramai, kotor)
36.
Makanan yang disediakan di kantin tidak memenuhi selera
37.
Masalah pengangkutan untuk ke sekolah
38.
Peraturan sekolah yang ketat


Rumusan Punca Ketegangan 

   Punca ketegangan di bahagikan kepada tiga faktor iaitu faktor akademik, peribadi (hubungan interpersonal) dan persekitaran pembelajaran (Jadual 8). Faktor yang paling tinggi menyumbang kepada ketegangan pelajar ialah disebabkan oleh faktor peribadi diikuti dengan faktor persekitaran pembelajaran dan seterusnya faktor akademik.Tetapi jika dilihat pada setiap item dalam faktor akademik, item yang menyebabkan ketegangan yang tinggi iaitu item nombor 11, iaitu terlalu banyak bab yang perlu diulang kaji untuk menghadapi kuiz/ ujian/ peperiksaan dan penyebab yang paling tinggi ialah item nombor 12 iaitu jadual peperiksaan yang terlalu padat.
 
Jadual 8 : Keseluruhan Punca Ketegangan   

Item
Kenyataan
1.
Faktor Akademik
2.
Faktor Peribadi (Hubungan Interpersonal)
3.
Faktor Persekitaran Pembelajaran
 

    Apakah simptom ketegangan yang dialami oleh pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Kamunting?   

Simptom Akibat Ketegangan
  Daripada 20 simptom yang disenaraikan dalam Jadual 9, simptom ketegangan yang selalu dialami oleh responden ialah simptom letih atau tidak bermaya. Diikuti simptom kedua tertinggi iaitu simptom pening. Simptom fikiran bercelaru merupakan simptom ketiga tertinggi. Simptom-simptom lain yang selalu dialami oleh responden ialah panik, takut gagal, gelisah,cepat marah, kemurungan, hilang tumpuan, sukar tidur, sedih, bimbang yang keterlaluan, putus harapan, hilang selera makan, suka bersendirian, sering mengelamun, mudah menangis, hubungan tidak baik dengan rakan, tidak minat belajar, sakit perut, cirit-birit, sembelit, loya, kaki atau tangan berpeluh dan simptom yang paling rendah di alami oleh responden ialah mimpi ngeri.Simptom ketegangan yang dialami oleh responden ini, keseluruhannya berada pada tahap sederhana. Ini mungkin disebabkan pelajar masih boleh mengawal masalah ketegangan yang dihadapi dengan baik.    
Jadual 9 : Simptom yang Dialami Akibat Ketegangan

Item
Kenyataan
1.
Pening
2.
Kaki atau tangan berpeluh
3.
Sakit perut, cirit-birit, sembelit, loya
4.
Hilang selera makan
5.
Sukar untuk tidur
6.
Letih, tidak bermaya
7.
Kemurungan
8.
Bimbang yang keterlaluan, putus harapan
9.
Fikiran bercelaru
10.
Cepat marah
11.
Panik, takut gagal
12.
Hubungan tidak baik dengan rakan
13.
Sering mengelamun
14.
Hilang tumpuan
15.
Gelisah
16.
Sedih
17.
Mimpi ngeri
18.
Suka bersendirian
19.
Mudah menangis
20.
Tidak minat belajar
 Persoalan Kajian 3 : Apakah langkah-langkah penyelesaian yang diambil dalam menangani ketegangan yang wujud?    

Langkah-langkah Menangani Ketegangan
     Kajian ini menyenaraikan 10 item yang dikenal pasti berkaitan langkah atau tindakan dalam menangani ketegangan seperti dalam Jadual 10. Hasil analisis data menunjukkan bahawa mendekatkan diri dengan Tuhan yang selalu digunakan oleh responden dalam menangani ketegangan. Manakala tidur merupakan cara kedua yang selalu digunakan oleh pelajar dalam mengendalikan perasaan tertekan atau tegang. Manakala item yang ketiga tinggi ialah berfikiran positif . Berkongsi masalah dengan rakan sebaya, makan dengan banyak, beriadah dan berkongsi masalah dengan keluarga adalah langkah-langkah lain yang boleh dipraktikkan oleh pelajar dalam menangani masalah ketegangan.Sealain itu, melepaskan perasaan secara lisan seperti menjerit, menangis dan menyanyi, membeli belah dan berkongsi masalah dengan guru juga adalah cara yang berkesan yang boleh pelajar amalkan.    

Jadual 10 : Langkah-langkah Menangani Ketegangan     
  
Item
Kenyataan
1.
Tidur
2.
Makan dengan banyak
3.
Mendekatkan diri dengan Tuhan
4.
Membeli belah
5.
Melepaskan perasaan secara lisan seperti menjerit, menangis, menyanyi
6.
Beriadah
7.
Berfikiran positif
8.
Berkongsi masalah dengan rakan sebaya
9.
Berkongsi masalah dengan keluarga
10.
Berkongsi masalah dengan guru
 
          
 5.Perbincangan dan Cadangan     

  Persoalan Kajian : Apakah punca ketegangan pelajar yang dominan berdasarkan aspek-aspek akademik, peribadi (hubungan interpersonal) dan persekitaran pembelajaran?   

Punca dan Tahap Ketegangan   
    Secara keseluruhan, dapatan kajian menunjukkan bahawa semua pelajar tingkatan 6 atas   menghadapi ketegangan semasa berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Kamunting. Ia berdasarkan maklum balas yang diperolehi oleh pengkaji daripada responden kajian. Berdasarkan soal selidik yang dibina, soalan berkaitan punca ketegangan pelajar telah dipecahkan kepada tiga bahagian iaitu faktor akademik (pembelajaran), peribadi (hubungan interpersonal) dan persekitaran pembelajaran. Punca ketegangan yang paling dominan ialah disebabkan oleh faktor peribadi dan diikuti faktor persekitaran, di mana faktor ini memperolehi nilai skor min yang paling tinggi jika dibandingkan dengan faktor akademik atau pembelajaran. Dapatan kajian ini bersesuaian dengan pendapat Ross, et al. (1999) dalam kajiannya yang menyatakan faktor hubungan interpersonal adalah penyebab utama ketegangan yang kerap kali berlaku dalam kalangan pelajar.  

     Di sini dapat disimpulkan bahawa faktor peribadi dan persekitaran pembelajaran merupakan punca utama yang menyebabkan berlakunya ketegangan dalam kalangan pelajar.Hasil dapatan kajian yang telah dilakukan, menunjukkan tahap ketegangan pelajar adalah berada pada tahap sederhana. Ini menunjukkan masalah ketegangan dalam kalangan pelajar masih di peringkat yang terkawal dan segala cabaran yang dilalui dapat ditempuhi dengan baik dan menghasilkan prestasi yang memuaskan. Dan ini mungkin juga disebabkan berlakunya peningkatan pengetahuan dan kesedaran pelajar terhadap ketegangan serta pengalaman belajar kemungkinan membantu tahap ketegangan yang sederhana.

    Dapatan analisis demografi yang dilakukan boleh menyokong dapatan analisis kajian terhadap tahap kategangan pelajar berada di peringkat sederhana, di mana pelajar yang mengikuti pengajian di sini adalah disebabkan minat yang begitu mendalam terhadap subjek yang diambil. Ia disebabkan mereka telah mempelajari subjek-subjek ini ketika belajar di peringkat SPM dan subjek yang dipilih ini dicadangkan oleh guru atau cikgu yang amat mereka hormati.Responden kajian juga yakin akan menamatkan pengajian ini dengan jayanya kerana mereka mempunyai pengetahuan yang tinggi dan maklumat yang tepat berkaitan dengan subjek yang dipelajari dan mereka hanya mengalami ketegangan hanya kadang-kadang sahaja kerana pengajian yang dilalui tidak begitu memberi tekanan kepada mereka dan pengalaman sebagai senior.

Ketegangan Dalam Faktor Akademik 
     Ketegangan responden kajian pada keseluruhannya berkaitan dengan faktor akademik atau pembelajaran semasa tempoh pengajian di SMKK adalah berada pada tahap sederhan. Faktor utama yang menyumbang kepada ketegangan pelajar disebabkan jadual peperiksaan yang terlalu padat dan terlalu banyak bab yang perlu diulang kaji untuk menghadapi kuiz, ujian atau peperiksaan. Anderson dan Cole (1988) menyatakan faktor yang paling memberi ketegangan kepada pelajar ialah peperiksaan akhir. Ini mungkin disebabkan pelajar tidak sempat membuat ulang kaji berkaitan sukatan pelajaran untuk topik yang akan keluar dalam peperiksaan. Masa yang terhad untuk mengulang kaji juga mempengaruhi ketegangan pelajar kerana tempoh masa antara satu subjek dengan subjek yang lain terlalu dekat dan padat. Keadaan ini bersesuaian dengan kajian Atkinson (1998), di mana beban kerja yang terlalu banyak dalam masa yang singkat juga boleh mengakibatkan ketegangan berlaku. Savage (2000) menyatakan persediaan adalah penting untuk menghadapi sesuatu situasi sama ada dalam pembelajaran ataupun kehidupan seharian. Ini bertujuan untuk mengelakkan seseorang pelajar itu akan mengalami ketegangan.

     Faktor Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) yang disediakan oleh guru tidak berfungsi dengan baik tidak memberi kesan yang banyak kepada ketegangan pelajar kerana masih terdapat pelbagai bentuk gaya pengajaran yang boleh dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pengajarannya. Penggunaan kaedah atau gaya pembelajaran dapat membantu seseorang mengetahui dan memahami pengetahuan dan kemahiran dalam proses pembelajaran. Gaya pembelajaran yang dimiliki juga dapat membantu seseorang untuk mengenal pasti situasi pembelajaran dan mempertingkatkan prestasi pembelajaran (Dunn dan Stevenson 1997).
 
     Faktor lain yang menyebabkan berlaku ketegangan dalam kehidupan pelajar sepanjang bergelar pelajar ialah kaedah pengajaran guru yang membosankan seperti tidak mempelbagaikan kaedah pembelajaran, dan keadaan ini menyebabkan pelajar tidak memahami pengajaran yang disampaikan oleh guru. Menurut Rahil (1997), menyatakan terdapat pelbagai kaedah pengajaran yang boleh digunakan di dalam kelas untuk menjadikan suasana P & P lebih ceria dan bersemangat.Ketegangan juga wujud apabila pelajar tidak dapat mengaitkan di antara teori dengan amali kerana kadang-kadang tugasan atau kerja yang diberikan mencabar kebolehan pelajar. Setengah-setengah pelajar berpendapat mereka berasa tegang apabila terpaksa mempelajari sesuatu subjek yang bukan minat mereka. Di tambah lagi dengan kemudahan pembelajaran yang tidak lengkap seperti buku rujukan di perpustakaan kurang, kemudahan internet perlahan dan sebagainya. Selain itu, pelajar juga tidak mendapat bantuan daripada guru dan rakan sebaya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan tugasan yang tidak difahami.

      Pelajar perlu menyelesaikan semua keraguan yang dihadapi semasa proses pembelajaran, dengan ini mereka barulah boleh menyelesaikan masalah belajar dan memperoleh keputusan cemerlang. Pelajar juga perlu mencari bahan rujukan tambahan di perpustakaan untuk menambahkan kefahaman mereka dalam sesuatu mata pelajaran. Menurut Abdul Ghani (1996), selepas sesuatu pembelajaran, pelajar perlulah mencari bahan rujukan yang berkaitan. Dengan adanya maklumat tambahan, pelajar akan lebih memahami bahan yang mereka mempelajari. Selain itu, pelajar juga perlu mencari maklumat tambahan untuk membuat tugasan yang diberi oleh guru. Pelajar tidak boleh hanya bergantung kepada modul atau nota yang diberi oleh guru semasa belajar. Dengan adanya pengetahuan tambahan, pelajar akan lebih berkeyakinan dan berpengetahuan.    

Ketegangan Dalam Faktor Peribadi
      Ketegangan responden pada keseluruhannya berkaitan dengan faktor peribadi atau hubungan interpersonal semasa tempoh pengajian di SMKK adalah pada tahap sederhana. Faktor utama yang menyumbang kepada ketegangan pelajar disebabkan oleh faktor peribadi ialah menghadapi masalah menguruskan masa dan kebimbangan tentang masa depan. Ini mungkin disebabkan pelajar terlalu memikirkan untuk melaksanakan semua perkara dalam satu masa sehingga tidak bijak menguruskan masa dengan baik dan mencampuradukkan masalah peribadi dengan pelajaran. Hatta Saidi (2002) menyatakan pengurusan masa yang betul dapat mengelakkan seseorang daripada mengalami ketegangan, maka mereka perlu menyediakan jadual harian untuk memastikan mereka tidak membuang masa dengan begitu saja. Pengurusan masa yang bijak akan mengelakkan pelajar berasa tertekan dalam menempuhi hidup sebagai seorang pelajar. 

      Persaingan kerjaya yang semakin sengit pada masa kini serta kriteria pengambilan pekerja yang ditetapkan oleh syarikat pekerjaan secara tidak langsung sedikit sebanyak telah memberikan tekanan kepada pelajar. Di tambah lagi dengan isu yang sedang hangat sekarang adalah di mana terdapat ramai graduan lepasan IPT yang mengganggur pada masa kini walaupun mereka mempunyai diploma atau ijazah. Keadaan ini amat membimbangkan pelajar yang akan menyambung pengajian mereka di IPT kerana kekurangan maklumat berkaitan kerjaya yang akan diceburi nanti. Amir (1983), menyatakan bahawa pelajar yang mempunyai maklumat kerjaya yang jelas akan dapat mencapai kecemerlangan dan keterampilan dalam bidang kerjaya yang diceburi kelak. Justeru, pelajar akan berasa tertekan sekiranya tidak mempunyai persediaan kerjaya yang bersifat komprehensif. 

       Kajian Ross, et al. (1999) sependapat dengan kajian ini kerana beliau juga mendapati faktor interpersonal sebagai punca utama ketegangan pelajar. Tetapi dapatan kajian ini bertentangan dengan kajian Anderson dan Cole (1988) di mana faktor akademik dilihat sebagai penyebab utama ketegangan. Punca ketegangan paling rendah dalam faktor peribadi ialah tidak mempunyai teman belajar. Ini mungkin langsung tidak mengundang ketegangan pelajar kerana ada setengah-setengah pelajar lebih suka belajar secara bersendirian berbanding belajar bersama-sama kawan. Terdapat individu yang lebih suka belajar bersendirian dan tidak mahu gangguan sewaktu mereka belajar. Mereka lebih selesa bersendirian berbanding belajar bersama rakan sebaya kerana kurang gemar membuang masa untuk bercakap sesama rakan menyebabkan tidak dapat menumpukan terhadap pelajaran (Dunn and Stevenson, 1997).   

       Faktor lain yang mempengaruhi ketegangan pelajar adalah disebabkan faktor peribadi ini ialah kerana kesibukan dengan pelajaran dan kesuntukan masa untuk bersama orang tersayang. Seperti yang kita maklum,pelajar akan berasa sunyi jika tidak berdampingan dengan orang tersayang terutama keluarga.Selain itu, faktor harapan keluarga juga mengundang ketegangan kepada pelajar  kerana mereka terpaksa melakukan sesuatu perkara dengan lebih cemerlang dan berjaya untuk tidak mengecewakan keluarga. Masalah kewangan hanya melibatkan ketegangan sederhana sahaja kerana responden menerima biasiswa untuk membiayai pelajaran mereka. Konflik dengan rakan serta guru juga faktor yang menyebabkan ketegangan kepada pelajar kerana mereka menghadapi tekanan dan desakan dari rakan dan guru. Menurut kajian Mastura, et al. (2007), beliau menyatakan faktor interpersonal yang melibatkan hubungan dengan rakan sebaya, dan guru menunjukkan lebih banyak menyumbang kepada ketegangan pelajar. Ini berkemungkinan disebabkan oleh kehidupan seharian lebih banyak tertumpu bersama mereka.

Ketegangan Dalam Faktor Persekitaran Pembelajaran
     Ketegangan responden kajian pada keseluruhannya berkaitan dengan faktor persekitaran pembelajaran semasa tempoh pengajian di SMKK adalah pada tahap sederhana. Faktor utama yang menyumbang kepada ketegangan pelajar disebabkan pencemaran bunyi, udara dan air di sekitar tempat belajar dan masalah pengangkutan untuk ke sekolah . Seperti pencemaran bunyi, ia akan mengganggu pelajar dan menyebabkan pelajar tidak dapat menumpukan perhatian yang sepenuhnya dalam pembelajaran. Kajian yang dijalankan oleh Ibrahim (1995) mendapati bahawa antara faktor pelajar kurang minat terhadap sesuatu pelajaran disebabkan oleh persekitaran yang tidak menyenangkan. Persekitaran yang bising boleh mengganggu proses pembelajaran pelajar. 

     Persekitaran pembelajaran pelajar menjadi tidak selesa disebabkan pencemaran dan keadaan sekeliling yang tidak selesa, tambahan lagi pelajar lebih mudah diserang penyakit jika terlalu terdedah dengan pencemaran. Pencemaran ini juga boleh mengundang kesan yang tidak baik kepada kesihatan pelajar. Maklumat kajian ini sependapat dengan kajian yang telah dilakukan oleh Hatta Saidi (2002), di mana beliau menekankan bahawa faktor kesihatan amat penting bagi seseorang untuk memastikan mereka dapat menjalankan kehidupan seharian sebagai pelajar dengan baik dan selesa. Ini kerana, jika mereka mengalami kesakitan, ia akan menjejaskan rutin harian sebagai pelajar dan akan menyebabkan mereka merasa tertekan. 
 
     Dapatan kajian ini bersesuaian dengan kajian Riggio (2003) yang menekankan bahawa faktor persekitaran sesebuah organisasi boleh mendatangkan masalah ketegangan kepada individu. Dapatan kajian ini turut sependapat dengan Ooi Yoon Phaik (2002) yang mana, dapatan kajiannya terhadap pelajar  menunjukkan bahawa faktor persekitaran merupakan penyumbang utama ketegangan pelajar berbanding faktor akademik, kewangan, keluarga, sosial dan interpersonal. 

      Masalah pengangkutan untuk ke sekolah juga menyumbang kepada masalah ketegangan pelajar. Keadaan ini juga dirasai oleh pengkaji yang sentiasa mempunyai masalah pengangkutan untuk ke sekolah. Kelewatan tiba di sekolah sedikit sebanyak mendatang ketegangan kepada pelajar  yang tidak mempunyai pengangkutan sendiri. Ini kerana jarak rumah dengan sekolah jauh. Oleh itu pengangkutan sistematik amat diperlukan. Manakala punca ketegangan paling rendah dalam faktor persekitaran ialah makanan yang disediakan oleh pihak kantin tidak memenuhi selera. Faktor ini berada pada tahap sederhana kerana tidak mengundang ketegangan yang keterlaluan kepada pelajar kerana di sekeliling kawasan belajar terdapat banyak kedai makan dan pelajar boleh membuat pilihan mengikut kesesuaian. Menurut Neville (2006), gaya pemakanan yang seimbang dan berkhasiat boleh membantu mengawal tahap ketegangan seseorang individu tetapi hendaklah disertai dengan aktiviti riadah yang teratur.
    
      Faktor persekitaran pembelajaran lain yang menyumbang ketegangan kepada pelajar ialah keadaan kelas yang tidak selesa dan teratur serta bilangan pelajar di dalam kelas terlalu ramai.Keadaan di dalam kelas yang tidak selesa seperti bising, terlalu ramai bilangan pelajar dan kotor, sedikit sebanyak mengundang ketegangan kepada pelajar, tambahan lagi peraturan yang ketat menyekat kebebasan pelajar untuk melakukan sesuatu. Pendapat ini bersesuaian dengan kenyataan Shamsul (2002), di mana suasana belajar yang tidak memuaskan akan memberi ketegangan kepada pelajar kerana ia boleh menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran terganggu. Berdasarkan pendapat Kaplan (1983) yang menyatakan bahawa ketegangan wujud akibat daripada kegagalan individu menyesuaikan diri dengan persekitaran. Tuntutan persekitaran yang melampaui keupayaan individu dan kegagalan individu menyesuaikan tuntutan tersebut akan menyebabkan individu rasa tidak puas hati dalam memenuhi keperluannya sendiri. Seterusnya, ia akan menyebabkan individu mengalami ketegangan.   

Cadangan 

1.    Bagi pihak pelajar, mereka perlulah mempunyai kemahiran menguruskan ketegangan secara berkesan di sekolah. Program berkaitan kemahiran pengurusan ketegangan anjuran peringkat sekolah,kelas,Pusat Kaunseling, persatuan, kelab dan sebagainya perlulah direbut peluang oleh setiap pelajar dengan mengamalkan sikap proaktif. Terdapatnya pengurangan simptom-simptom psikosomatik dan peningkatan kesihatan mental selepas menghadiri 10 minggu kursus pengurusan ketegangan (Shellenberger et al., 1986). Manakala, program intervensi yang lain seperti modifikasi tingkah laku, kemahiran belajar, komunikasi berkesan dan pengurusan masa juga amat membantu dalam meningkatkan kemahiran menguruskan masalah ketegangan dalam kalangan pelajar sekolah.  
      
2.    Peranan guru sebagai pembimbing atau Penasihat Akademik amat signifikan dalam usaha membantu mengenalpasti pelajar yang mengalami ketegangan,terutama pelajar yang mempunyai pencapaian akademik kurang memuaskan. Pertemuan secara berterusan dari semasa ke semasa amat membantu dalam mengurangkan tahap ketegangan pelajar. Justeru, bimbingan dan nasihat yang diberikan bukan sahaja tertumpu kepada masalah akademik semata-mata, bahkan isu-isu semasa lain yang sering dihadapi oleh pelajar seperti kerjaya, sosial, persekitaran dan sebagainya juga perlu diberi perhatian sepenuhnya.     

3.     Oleh kerana dapatan kajian ini terhad hanya ke atas pelajar tingkatan 6 atas maka ianya tidak boleh digeneralisasikan kepada pelajar-pelajar yang lain. Tambahan pula, mereka terdiri daripada pelbagai latar belakang yang berbeza. Oleh itu, pengkaji mencadangkan kajian lanjutan boleh dilakukan dengan menambahkan bilangan responden yang lebih meluas bagi subjek yang diambil mengikut tahun pengajian pelajar.  

Kesimpulan  

      Secara kesimpulannya, hasil kajian ini mendapati bahawa pelajar merupakan golongan yang
mudah terdedah kepada ketegangan dalam melaksanakan tanggungjawab dan peranan mereka di
sekolah. Walaupun tahap ketegangan dalam kalangan responden dalam kajian ini adalah sederhana,namun usaha-usaha perlu dilakukan oleh pelbagai pihak di sekolah bagi memastikan tahap ketegangan pelajar adalah terkawal serta mampu menguruskan pembelajaran di sekolah secara efektif. Kajian ini juga telah menentukan faktor-faktor utama penyebab ketegangan dalam kalangan pelajar serta strategi yang biasanya digunakan oleh mereka apabila berhadapan dengan masalah ketegangan. Oleh kerana pelajar merupakan aset paling berharga di sekolah, maka faktor penyebab ketegangan dan kesannya kepada mereka haruslah diberi perhatian secara komprehensif oleh pelbagai pihak di sekolah bagi memastikan kecemerlangan pelajar dalam pelbagai aspek seperti mental, emosi, kerohanian dan fizikal tercapai agar ianya selari dengan
hasrat sekolah.


Rujukan :    

Amir Awang, (1983). Memilih Pekerjaan. Dewan Masyarakat. 21(12): 4-7. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka. 

Anderson, E.D. and Cole, B., (1988). Stress Factors to Reported Academic Performance and
Burnout. Journal of Education. 108: 497-504.    

Atkinson, J.M., (1988). Coping With Stress At Work. England: Thorsons Publishers Limited.

Awang Had Salleh, (1986). Ke Arah Pencapaian Akademik Yang Cemerlang Di kalangan
Pelajar Bumiputera Melalui Kaunseling. Kertas Kerja Seminar Ke-2 Kaunseling. Pulau
Pinang : USM.

Campbell, R.L. and Svenson, L.W., (1992). Perceived Level of Stress Among University
Undergraduate Students in Edmonton, Canada. Perceptual & Motor Skills. 75: 552-554.

Chai Ming Sing, Mohamed Fadzil Che Din dan Lily Mastura Hj. Harun, (2004). Level of
Psychological Stress Among College Students in Malaysia. Kertas Kerja Seminar
Kaunseling: UUM.

Dunkley, D.M., Zuroff, D.C. and Blankstein, K.R., (2003). Self-critical Perfectionism and
Daily Effect: Dispositional and Situational Influences on Stress and Coping. Journal of
Personality and Social Psychology. 84: 234 – 260.

Ellis, A., (2002). Overcoming Resistance: A Rational Emotive Behavior Therapy Integrated
Approach. 2nd edition. Springer Publishing Company.

Lessard, J.J., (1998). Adolescent Stress an Workload: From Bamboo Seed to Flying. Guidance
& Counseling. 14: 15-19.
Jurnal Kemanusiaan bil.9, Jun 2007

Misra, R. and McKean, M., (2000). College Students Academic Stress and Its Relationship to
Their Anxiety, Time Management and Leisure Satisfaction. American Journal of Health
Studies. 16: 41-52.

Mohd. Majid Konting, (1993). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.

Myrick, R.D. and Bowman, R.P., (1981). Becoming A Friendly Helper: A Handbook
forStudent Facilitators. Educ. Media Corp., Minnesota.

Neville, K., (2006). Nutritional Boost for Medical Stress. Environmental Nutrition. 29(11): 6.
Nowak, Marie, S. (1999). The Relationship Between A.D.N. and P.N. Students’ Perceived
Level and Sources of Stress. Eastern Michigan University : Dissertation.

Ooi Yoon Phaik, (2002). Stress and Anxiety Among Engineering Students and Non-
Engineering Students at UTM. UTM : Tesis Sarjana.

Romas, J.A. and Sharma, M., (2004). Practical Stress Management: A Comprehensive
Workbook for Managing Health and Promoting Health. 3rd edition. Pearson : Benjamin
Cummings.

Riggio, E.R., (2003). Introduction to Industrial/Organizational Psychology. 4th edition.
Prentice-Hall, New Jersey. 

Romano, J.L., (1992). Psychoeducational Interventions for Stress Management & Well Being.
Journal of Counseling & Development. 71: 199-202.

Ross, S.E., Neibling, B.C. and Heckert, T.M., (1999). Sources of Stress Among College
Students. College Student Journal. http://www.findarticle.

Rowntree, D. (1981). Statistics Without Tears: A Primer for Non-Mathematicians. Penguin.
Shellenberger, R., Turner, J., Greeh, J. and Gooney, J.B., (1986). Health Changes: A
Biofeedback and Stress Management Program. Clinical Biofeedback and Health. 9: 23-
24. 

Towbes, L.C. and Cohen, L.H., (1996). Chronic Stress in the Lives of College Students: Scale
Development and Perspective Prediction of Distress. Journal of Youth & Adolescence.
25: 199-217. 

Tuckman, B.W., (1978). Conducting Educational Research. 2nd. Edition. USA: Harcourt
Brace Jovanoich.Inc. 

Walton, R.L., (2002). A Comparison of Perceived Stress Levels and Coping Styles of Junior
and Senior Students in Nursing and Social Work Programs. Marshall University:
Dissertation. 

Wright, J.J., (1967). Reported Personal Stress Sources and Adjustment of Entering Freshmen.
Journal of Counseling Psychology. 14(4): 371-373.